EN-Feature Notes

Curb Sense - NL

Issue link: https://resources.genetec.com/i/1463693

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 2

© 2021 Genetec, Inc. Alle rechten voorbehouden. Genetec, Security Center, Video Surveillance, Clearance en het Genetec-logo zijn geregistreerde of gedeponeerde handelsmerken van Genetec. Alle overige handelsmerken die in dit document worden vermeld, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Genetec Inc. genetec.com/vestigingen info@genetec.com @genetec Curb Sense Mobile Curb Sense Mobile is een Android- applicatie om parkeerovertredingen op te sporen en te handhaven. Dankzij de multimodale mogelijkheden kunnen agenten zelf nummer- plaatcontroles uitvoeren en worden ze via Enforcement Center op de hoogte gehouden van gedetecteerde overtredingen. BIJGEWERKT OP 9 SEPTEMBER 2021 Functiebeschrijving · Curb Sense Éhet succesverhaal van Ville Renouvelée Mobilité Bekijk hoe de stad Roubaix in Frankrijk het aantal voertuig controles op de openbare weg heeft verdubbeld door Genetec Curb Sense te gebruiken. genetec.com/nl/casestudies/ ville-renouvelee-mobilite

Articles in this issue

Links on this page

view archives of EN-Feature Notes - Curb Sense - NL